Een vulling is bedoeld om een door tandbederf aangetaste kies of tand te herstellen. Ook wanneer u een stuk van een kies of tand mist, is dat in veel gevallen goed te repareren. 

Verloop van de behandeling

Er wordt indien gewenst verdoofd. Daarna wordt de kies of tand schoongemaakt; hierdoor kunnen er geen bacteriën meer binnendringen en wordt verder tandbederf voorkomen. Daarna brengt de tandarts een soort lijm aan in de tand. Hierdoor hecht de vulling beter. Nadat deze lijm is uitgehard, d.m.v. lichtpolimerisatie, wordt het vulmateriaal in de vorm van een pasta in het schoongemaakte gaatje gestopt en wederom uitgehard en bijgewerkt. Tot slot wordt de vulling met een boortje in vorm gebracht en gepolijst.

Composiet vul materiaal

Er zijn verschillende vulmaterialen waarvan de meest voorkomende de composietvullingen (witte vullingen) zijn. Grijze amalgaam vullingen worden tegenwoordig niet meer geplaatst.

Na het vullen van een gaatje

U kunt gedurende 1 tot 2 weken na het vullen eventueel wat napijn hebben. Dit komt doordat een tand of kies uit levend materiaal bestaat. Het boren in een tand of kies maakt eigenlijk een tandbeenwond die enige tijd nodig heeft om te genezen. De klachten nemen vaak in de loop van tijd vanzelf af. Mocht de pijn aanhouden na het vullen van een gaatje, neem dan direct contact op met de tandarts.