Als een tand of kies aangetast of beschadigd is, kan het trekken van deze tand of kies het enige redmiddel zijn. Deze behandeling wordt ook wel extraheren of extractie van een element genoemd. De tandarts kan de behandeling zelf uitvoeren of als het nodig is je verwijzen naar de kaakchirurg.

Behandeling

Voorafgaand van de behandeling wordt er eerst een röntgenfoto gemaakt. De tandarts kan aan de hand van deze foto zien hoe de wortels lopen en of er bijvoorbeeld risico is dat de kies afbreekt. Er zal ook gekeken worden of hij/zij de behandeling zelf uit kan voeren of dat u doorverwezen moet worden naar de kaakchirurg. 
Voor het trekken van een tand of kies wordt u goed verdoofd. De tandarts maakt de tand of kies los en vervolgens wordt het element verwijderd. Soms splitst de tandarts de kies eerst en wordt de kies er in delen uitgehaald. Het kan zijn dat de tandarts het nodig vindt om de wond te hechten.

Na het trekken van een tand of kies

Er kunnen verschillende bezwaren optreden na het trekken van een tand of kies:

  • Pijn
  • Beperkte mondopening
  • Pijn bij slikken of wat moeilijker slikken
  • Zwelling in en rond de mond, soms gecombineerd met een 'blauwe plek

De bewegingsbeperking, eventuele slikklachten en andere bezwaren nemen na drie à vier dagen af en duren normaal niet langer dan één week.

Directe nazorg

Meestal is er een gaasje op het wondje gedaan. Deze dient u 30/60 minuten onder lichte druk ingeklemd te houden tussen de boven- en onderkaak. Dit is om een goed bloedstolsel te laten ontstaan, wat de wond afdekt. Dit stolsel is belangrijk voor een snelle en goede genezing. Zuig niet aan de wond en spoel niet te krachtig. 
De eventuele aangebrachte hechtingen lossen vanzelf op. Kleine nabloedingen kunnen wel optreden. Deze kunt u stelpen door nogmaals een opgevouwen gaasje op de wond te leggen en hier weer op dicht te bijten.

Advies over pijnstillers, voeding, roken en alcohol

De eventuele opgetreden pijn kan worden bestreden met pijnstillers. Als de verdoving is uitgewerkt kan er pijn op treden, deze pijn kan worden bestreden met pijnstillers. Ook kan weer voorzichtig worden gegeten en gedronken als de verdoving is uitgewerkt. Er wordt zacht voedsel aangeraden, maar eet wel gevarieerd. Roken verstoort de wondgenezing. Er wordt dus aangeraden de eerste 24 uur na de ingreep niet of nauwelijks te roken. Ook wordt er geadviseerd matig te zijn met alcohol, want alcoholgebruik verhoogt de kans op een nabloeding.